Group 6 e96bf

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
รู้จักกับหน่วยงาน
รู้จักกับหน่วยงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เป็นหน่วยงานบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อัพเดทล่าสุดจากเรา
อัพเดทล่าสุดจากเรา

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

คลังวิดีโอ
คลังวิดีโอ
ดูวิดีโอทั้งหมด
โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญ

โครงการสำคัญต่าง ๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดูทั้งหมด
บริการของเรา

บริการต่าง ๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บริการของเรา

บริการต่าง ๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สื่อสิ่งพิมพ์ /เอกสารเผยแพร่

อินโฟกราฟิก

ลิงก์สำคัญอื่นๆ

ลิงก์สำคัญอื่นๆ

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป