Call Center 1313

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

NEW RELEASES

ครั้งที่ 12-2566 เรื่อง ““แอนโดรจีเนียส แฟชั่น” กรอบความงามแบบใหม่ที่ทำลายเส้นแบ่งระหว่างเพศ !!”
29 ก.ย. 2566
การสร้าง Report อย่างมืออาชีพ ด้วย Google Data Studio
26 ก.ย. 2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
26 ก.ย. 2566

บทความน่ารู้

คู่มือออนไลน์

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป