Call Center 1313

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

NEW RELEASES

การใช้เครื่องหมาย ยัติภังค์ “ - ”
17 พ.ค. 2567
การใช้เครื่องหมาย ยัติภังค์ “ - ” ที่มา : Facebook ดอกบัวใต้เสาชิงช้า
ความเป็นมาและความสำคัญในวันวิสาขบูชา
14 พ.ค. 2567
ครั้งที่ 7 เรื่อง สมรสเท่าเทียมในไทยใกล้เป็นจริง คู่รัก LGBTQIA+ ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
19 เม.ย. 2567

บทความน่ารู้

คู่มือออนไลน์

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป