home icon contact icon B search icon B

 

152629738 254115613112674 5343296869262284897 n

152395020 254115716445997 8263473739465960940 n  152213682 254115676446001 2363542217787094425 n

วงการปศุสัตว์ คงไม่มีใครไม่รู้จัก Zyan Beef ระบบบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อ https://beef.zyanwoa.com/

ที่เป็นการรจับมือกับระหว่างสัตวแพทย์ กับ นักไอที
วันศุกร์นี้ มาฟัง นักพัฒนาทั้ง 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความตั้งใตพัฒนาวงการปศุสัตว์ไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
พบกัน ในรายการ "วิถีวิทย์...พิชิตชุมชน" เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
EP.6 สารสนเทศการใช้ยาในฟาร์มโคนม เพื่อน้ำนมปลอดสาร ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย