104942841 10216372961187882 8031709279233740649 n
 
104942841 10216372961187882 8031709279233740649 n
 
105393427 3776865138995450 6193005532771232010 n
 
ในวันที่ COVID-19 มาถึง ส่วน COVID-19 จะจากไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ แต่การมาของไวรัสตัวนี้ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย อย่างหนึ่งคือเรื่อง Digital จากที่คนกลัว กลายเป็นสิ่งที่คนใฝ่หา จึงเกิดทั้งโอกาส และ สิ่งที่อาจจะเข้ามาคุกคาม คนมหาวิทยาลัยจึงเป็นด่านหน้าในการปรับตัวเป็นตัวอย่างของสังคม
 
งาน KKU Digital Transformation 2020 เป็นความพยายามรวบรวมผู้รู้ทั้งแนวนโยบาย ทิศทาง และวิธีการในการปรับตัว ในมิติต่าง ๆ ทั้งการทำงาน และการใช้ชีวิตข้างหน้า เชิญทุกท่านมาดูกันครับ ว่าสิ่งเหล่านี้ใกล้ตัวเราขนาดไหน ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานรูปแบบใหม่ (Webinar) ฟรี 
 
Date: 30 June 2020
Time: 9:00-16:30
Format: Online Webinar
Language: Thai
 
พบกับวิทยากรหลายท่าน