220162 ๑๙๐๑๒๓ 0120

               เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน.ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (อวศ.) และผู้บริหาร วศ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอัครเมธี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                      DSC 1045   DSC 1005   

                  จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารทางเคมี (Food Chemical Testing Laboratory) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ Food Innopolis ตามนโยบายของกระทรวง

                      220162 ๑๙๐๑๒๓ 0030   220162 ๑๙๐๑๒๓ 0004

                      DSC 0049   220162 ๑๙๐๑๒๓ 0002