ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน 18-19 กรกฎาคม 2562 สำหรับใช้เดินทางตรวจราชการในจังหวัดสงขลา  ดาวน์โหลด