home icon contact icon B search icon B

 

เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในอาคารอุดมศึกษา 1 และอาคารอุดมศึกษา 2 (ถนนศรีอยุธยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด