ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา
2563-2564 ณ มหาวิทยาลัย ADA สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

Announcement

                               สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยแจ้งว่า มหาวิทยาลัย ADA สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ค.ศ. 2020-2021) และเสนอทุนการศึกษา (International Fellowship) ให้แก่นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% ในภาคการศึกษาที่ 1 

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัย ADA โดยตรงภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ada.edu.az

 Download ...เอกสาร