Call Center 1313

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

NEW RELEASES

HR NEWS ฉบับที่ 4 วันที่ 4 มิถุนายน 2567 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินของบุคลากร สป....
04 Jun 2024
ครั้งที่ 8 เรื่อง หยุดการบูลลี่ เริ่มที่ครอบครัว ผู้ใหญ่ต้องอ่าน ถ้าไม่อยากให้ลูกหลานระรานคนอื่น
29 May 2024
การใช้เครื่องหมาย ยัติภังค์ “ - ”
17 May 2024
การใช้เครื่องหมาย ยัติภังค์ “ - ” ที่มา : Facebook ดอกบัวใต้เสาชิงช้า

บทความน่ารู้

คู่มือออนไลน์

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป