Logo websub f6ec0

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • 6 กันยายน วันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2565

  6 กันยายน วันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2565

  ครั้งแรกกับการรวมพลัง “ผู้นำ” ระดับประเทศที่จะตบเท้าขึ้นเวที
  สะท้อนมุมมอง “ผู้นำ...กับการปราบโกง” ใน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565 !!

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สป.อว. ๒๕๖๕

  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

  ข่าวสาร ศปท.

  ดูทั้งหมด

  อินโฟกราฟิก ศปท.

  เอกสารเผยแพร่ ศปท. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ลิงก์ที่เกี่ยวกับ ป.ป.ช.

  ลิงก์ที่เกี่ยวกับ ศปท.

  เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป