การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 1

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 2

กรอบการทำงาน Public-Private Partnership

ตัวอย่างกระบวนการ Transform SMEs

แบบข้อเสนอโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE) 1

แบบข้อเสนอโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE) 2

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.