ประกาศ   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

krudAnn

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด...

 

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400