ระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (law_030.pdf)law_030.pdfระเบียบการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549106 Kb