ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
 
 
 
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 
 
 
 
 
Subscribe to Front page feed