home icon contact icon B search icon B

 

158910

158923 158926

159145 159147

159151 159152

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย เครือข่าย อว. ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบตัดสินรางวัลประจำภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ต่อคณะกรรมการและประกาศผลการตัดสิน โดยมีนางวนิดา บุญนาคค้า รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

รางวัลที่ 1 ได้แก่ เครื่องอบกระเทียมดำประหยัดพลังงานเพื่อชุมชน จากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

รางวัลที่ 2 ได้แก่ อุปกรณ์คว้านเมล็ดลำไย ”ตุ๊ดตู่คู่ใจ” จากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย จากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รถฉีดพ่นสารเหลวควบคุมระยะไกลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และ อุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจแบบจ่ายแรงดันบวก จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ นอกจากนี้ยังมีการอบรม เรื่อง กระบวนการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ตามหลักการทางเทคนิคและวิศวกรรม ,การจัดแผนธุรกิจและการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ พร้อมทั้งแนะนำโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน

159725 159735

159736 159739