home icon contact icon B search icon B

 

119895060 3298982573488978 1539283336652687629 o 960x480

119620474 3298983210155581 2595790655272953488 o 1024x681  119629622 3298982893488946 6944889552980116186 o 1024x681

119938365 3298983330155569 8611986473847554325 o 1 1024x681 119961421 3298983046822264 3084185677277881735 o 1024x681

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) เข้าร่วมพิธีเปิดในงาน Lanna Expo 2020 ซึ่งมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” มหกรรมสินค้ารวมของดี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ของ อว. ทั้งนี้ ศวภ.1 ได้นำเสนอผลงานด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ภาคเหนือให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น