home icon contact icon B search icon B

 

119669694 3298899680163934 6456943169444014571 n 960x480

119488251 3295851417135427 9091243160303661730 o

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.) พร้อมด้วย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ให้การต้อนรับ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน อว. ที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Lanna Expo 2020 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

119572333 3295851897135379 5953527796535532925 o 1024x768  119702701 3298899553497280 8577807753854756507 n