home icon contact icon B search icon B

 

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมนาภายใต้หัวข้อเรื่อง  “รู้จักและรับมือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wannacry” โดยมีข้าราชการ พนักงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 สป.วท.

สำหรับในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับผลกระทบจากมัลแวร์ตัวนี้ และสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกที่มัลแวร์ตัวนี้ยังแพร่กระจายอยู่ ทำให้มีเครื่องติดมัลแวร์นี้ไปแล้วกว่า 120,000 เครื่อง โดย WannaCry จะอาศัยช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ ที่ชื่อว่า MS17-010 พุ่งเป้าไปที่ รุ่นเอ็กซ์พี (XP) ไปจนถึง วิสต้า วินโดว์ส 2008 อาร์2  อาศัยรอยรั่วในเซิร์ฟเวอร์  ไมโครซอฟท์ วินโดว์ส     เอสเอ็มบี ที่ไม่ได้อุดช่องโหว่ไว้ โดยเอสเอ็มบี เป็นโปรโตคอลสำหรับแชร์ไฟล์ ดังนั้นหากเครื่องใดเครื่องหนึ่งที่ติดมัลแวร์ตัวนี้เปิดแชร์ไฟล์ผ่านโปรโตคอลนี้ มัลแวร์จะสามารถระบาดไปยังเครื่องอื่นได้อย่างรวดเร็ว  โดยมัลแวร์จะแฝงมากับไฟล์ที่แนบในอีเมลอย่าง เวิร์ด หรือ พีดีเอฟ เมื่อเหยื่อคลิกเปิดไฟล์ที่มีมัลแวร์แฝงมาด้วย มัลแวร์จะทำการค้นหาไฟล์ในเครื่องของผู้ใช้และทำการเข้ารหัสเชิงลึกที่ถอดรหัสไม่ได้ เหยื่อจึงจำเป็นต้องจ่ายค่าไถ่เพื่อกู้ไฟล์กลับมา

ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับฟังได้รู้จักและสามารถรับมือกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับความเดือดร้อนจากอาชญากรไซเบอร์หรือได้รับความเสียหายน้อยที่สุด

 

ข่าว : นายวรุฒ กิ่งเล็ก
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 – 3732  โทรสาร 02 333 3834
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Facebook : sciencethailand