ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๒๓- ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วัด และพุทธศาสนสถาน ใกล้บ้าน ด้วยการทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน
และร่วมประดับธงธรรมจักร บริเวณรอบชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน หรือตามความเหมาะสม
เพื่อสร้างเสริมสิริมงคลทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

wisaka2561

สามารถดาวน์โหลด ป้ายประชาสัมพันธ์ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1iV_uMXaNlzqyqxf2A3SytyfcCbkwHFNe