21 ธันวาคม 2560 นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.สกลนคร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ข้อมูลข่าวโดย :  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.)
เผยแพร่ข่าวโดย : นายวรุฒ กิ่งเล็ก
ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 – 3732  โทรสาร 02 333 3834
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : sciencethailand