วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ / นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ช่วยปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ เดินทางเข้ามอบกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับกองบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบรอบ 68 ปี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและขอบคุณที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยมี คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยากร บรรณาธิการข่าวการศึกษาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ.

ข่าวโดย : นางสาวรุ่งทิพย์ คำพิทุม
ภาพข่าว : นายปวีณ ควรแย้ม ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 – 3732 โทรสาร 02 333 3834
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Facebook : sciencethailand