4 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ ร้านอาหารรสเสบียง สามเสน กรุงเทพฯ/ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับสื่อมวลชนสายวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งแถลงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงวิทย์ฯ เกี่ยวกับทิศทาง ภารกิจที่เกิดขึ้นในปีหน้า

รศ.นพ. สรนิต กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวง ได้แก่ 1. โครงการ Startup โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2561 จากโครงการเดิมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอย่างเดียว ในปีหน้าก็จะมีการขยายความร่วมมือร่วมกับสถาบันอาชีวะด้วย 2. งานวิจัยต่างๆ ที่เป็นงานวิจัยที่ใกล้จะสำเร็จ ต้องเน้นผลักดันให้โครงการวิจัยนั้นๆ เติบโตมากยิ่งขึ้น 3. โครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น เช่น โครงการดาวเทียม ธีออส 2 ซึ่งจะเป็นโครงการต่อยอดจากดาวเทียม ธีออส 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 4. Innovation zone คือการพัฒนาย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ 5. การใช้วิทยาศาสตร์ในการช่วยชุมชน เช่น โครงการ TEDFund เพื่อต่อยอดกลุ่มผู้ผลิตทั้งรายเก่าและรายใหม่ ซึ่งในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบขนส่ง การค้า และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

 

เขียนข่าวโดย : นายธนวรรธน์ สุรมรรคา
ถ่ายภาพและวีดีโอ : นายธนวรรธน์ สุรมรรคา, นายวรุฒ กิ่งเล็ก, นายสุเมธ บุญเอื้อ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 – 3732  โทรสาร 02 333 3834
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : sciencethailand