4 ธันวาคม 2560 / รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารกระทรวงวิทย์ฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีพระเดชพระคุณพระโสภณวิริยาภรณ์ นำคณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีดังกล่าว ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เขียนข่าวและถ่ายภาพนิ่งโดย : นายวรุฒ กิ่งเล็ก
ภาพฃวิดีโอ : นายสุเมธ บุญเอื้อ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 – 3732  โทรสาร 02 333 3834
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : sciencethailand