3 พฤศจิกายน 2560 / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่วนบริหารงานบุคคล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 โดยได้รับเกียรติจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 60 เข้าร่วมการประชุมในครั้ง ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ภ่ายภาพและเขียนข่าว : นายวรุฒ กิ่งเล็ก
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 – 3732  โทรสาร 02 333 3834
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : sciencethailand