900

เอกชนหนุนโครงการ อว.พารอดธอส.มอบ 5 แสนบาทช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในระบบกักตัวที่บ้านหรือในชุมชนผ่าน อว.
ขณะที่
เอนกย้ำใครมีความรู้ ให้ความรู้ ใครมีวิชาชีพให้วิชาชีพ ใครมีเงิน ให้เงิน ใครมีจิตใจอาสา ให้อาสาบริการและการงาน

300  302 303

304 305 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “อว.พารอด” จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จำนวน 500,000 บาท นำโดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง กรรมการธนาคาร พร้อมด้วย ผู้บริหารธนาคาร ร่วมเป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในระบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรืองเลขานุการ รมว.อว. เข้าร่วม ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 1 กรุงเทพฯ

401 402

403 404

ดร.เอนก กล่าวว่า ขอขอบคุณ ธอส. ที่มีจิตอันดีงามร่วมส่งมอบความช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัยโควิด-19 ทาง อว. ได้เร่งทำงานอย่างเร็วที่สุด ตั้งแต่ประเทศตกอยู่ในการปิดล้อมของโควิด อว. เป็นกองหนุนที่มีปริมาณและมีคุณภาพ ที่ใช้คำว่ามีปริมาณ เพราะมีโรงเรียนแพทย์ถึง 22 แห่งทั่วประเทศ และโรงเรียนแพทย์นี้ไม่ได้สอนเพียงอย่างเดียวแต่รักษาเก่งด้วย หมอที่เก่งที่สุดของประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นหมอของ อว. อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น เวลานี้เราอยู่ในยุคที่มีอะไรก็ต้องช่วยกัน ใครมีความรู้ ให้ความรู้ ใครมีวิชาชีพ ให้วิชาชีพ ใครมีเงิน ให้เงิน ใครมีจิตใจอาสา ให้อาสาบริการและการงาน เราจึงเห็นว่าเกิดพลังจิตอาสาเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม การฉีดวัคซีน การดูแลผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือในชุมชน รวมทั้ง “อว. พารอด” ที่มีทั้งจิตอาสาและอาสาสมัครที่ไม่ต้องมีความรู้อะไรมาก ขอแค่มีใจ อว. ก็พร้อมจะฝึกให้ สอนให้ เพื่อไปช่วยกันให้กำลังใจ ให้คำปรึกษากับผู้ป่วย เปลี่ยนคนที่รอ เป็นคนที่รอดไปด้วยกันให้ได้

 405 406

ด้าน นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า การมอบเงินสนับสนุนโครงการ อว.พารอด ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัยโควิด -19 ที่ ธอส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท อาทิ การจัดซื้อเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่นใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 การจัดสร้างไอซียูสนาม จัดหาเก้าอี้นั่งจุดพักคอย พร้อมเสื้อทีมของโรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มธนาคารกว่า 200,000 ขวด และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องให้หน่วยงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ สถานพยาบาลสถานศึกษาและสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร.

901

 

ข้อมูลข่าว : สุตานนท์ อาวจำปา

เผยแพร่ข่าว : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง สป.อว.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2610 5241-47 Call Center โทร.1313
Facebook : @MHESIThailand