1

ผู้ตรวจราชการ อว. ตรวจเยี่ยม รพ.สนามพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบชุด Cooling Hygiene เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยสู้ภัย Covid-19

นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์, ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย และ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบชุด Cooling Hygiene เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยสู้ภัย Covid-19 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

เขียนข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ถ่ายภาพนิ่ง : นายสกล นุ่นงาม
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313