Live NBTรวมใจ สู้ภัยโควิด-19 @ทำเนียบรัฐบาล [ 11 ม.ค. 64  เวลา 14:00 -15:00 น.] 

นวัตกรรม กับการป้องกันโควิด-19
- ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
- ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เผยแพร่โดย PRD กรมประชาสัมพันธ์ กดช่อง 2 : NBT2HD Facebook : Live NBT2HD

คลิกดูวิดีโอ youtube

;