weteryt
 
อว. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยทำงานในพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ" เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวประชาชน มุ่งเป้าครัวเรือนและพัฒนารายตำบลแบบมุ่งเป้า ปูพรม 3,000 ตำบลทั่วประเทศ เห็นผลใน 12 เดือน เริ่มดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้