100477533 4173209432689512 4775551574959194112 o

100477533 4173209432689512 4775551574959194112 o

MHESI News 2020/015 : 21 พฤษภาคม 2563 : รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงฯ ร่วมแถลงข่าว กรณีการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้องประชุม 2 อาคารอุดมศึกษา 1 สป.อว. ถนนศรีอยุธยา

98830035 4173209929356129 3034131847568162816 o  98065719 4173209866022802 6736663595414716416 o

 

เผยแพร่โดย : นายภูษิต โพธิ์แสง

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 https://www.facebook.com/opsMHESI/