76993621 4224469490896839 8470343400896331776 o

76993621 4224469490896839 8470343400896331776 o

3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. : นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

83592563 4224469720896816 1221266434424832000 o  100887721 4224469140896874 3516177257221586944 o

 

เผยแพร่โดย : นายภูษิต โพธิ์แสง

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 https://www.facebook.com/opsMHESI/