เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

 

krudAnn

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/ApplicationNXPOPresident2020

QR Application NXPO President 2020

 

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ออนไลน์วารสารวิชาการ "Unisearch Journal"

Announcement

เข้าสู่เว็บไซต์..

S 3448857

 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Announcement

 

Download...เอกสารได้ที่นี่

 

ประกาศ การประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่6 "นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย"

Announcement

 

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์...

ประกาศ   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)" รุ่นที่ 19

Announcement

 

Download...ได้ที่นี่

ขอเลื่อนการสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.)

Announcement

Download...ได้ที่นี่

 

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2562

Announcement

 

คลิกเพื่อตอบแบบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ

 

Announcement

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)

 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)       ฉบับภาษาไทย       ฉบับภาษาอังกฤษ       ฉบับภาษาจีน   

 

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)       ฉบับภาษาไทย       ฉบับภาษาอังกฤษ   


    - แนวปฏิบัติการให้ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิกดาวน์โหลด

 

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
: การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19    
   ฉบับภาษาไทย     

 

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 : การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร   
   ฉบับภาษาไทย     

 

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)   
   ฉบับภาษาไทย     

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)    ฉบับภาษาไทย     

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.facebook.com/opsMHESI/

 

ประกาศ   แก้ไขประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Announcement

 

Download...ได้ที่นี่

ประกาศ. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Announcement 

 

Download...ได้ที่นี่