เรียน หน่วยงานในสังกัด อว./สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและในกำกับ อว. 

        สป.อว.ขอส่งเรื่องนี้มาเพื่อโปรดทราบ

ดาวโหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน