เกณฑ์การคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ) กรณีคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในปี พ.ศ. 2560-2561

 

 

 

 

 

  คลิกเพื่อดาวส์โหลด


สป.อว.ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400
(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา