ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม


logo PS22

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400