6 กันยายน 2560 ดร.ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมดิคอล แฟร์ ประเทศไทย 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าจากทั่วโลก ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล "ไทยแลนด์ 4.0" ได้ครอบคลุมถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมทางการแพทย์อีกด้วย