การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำเดือน สิงหาคม 2563

หลักสูตร Data Visualization and Visual Analytics with Power BI

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563    เวลา 09.00 - 16.00 น.   รายละเอียดหลักสูตร | ลงทะเบียน

 

ข่าวหลักสูตรอบรมสัมมนาไอซีที