สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313
อีเมล์ ติดต่อหน่วยงาน : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
อีเมล์ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
website : http://www.ops.go.th  << แผนที่และแผนผังหน่วยงาน >>