home icon contact icon B search icon B

 

116799397 3157082674345636 3843558413639849661 o

(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จัดประชุมการนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของผู้ประกอบการจากใบสมัครตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปที่ยังไม่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ในพื้นที่ภาคเหนือสำหรับผู้ประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม, ผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งการ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เป็นต้น

112430987 3157082911012279 865285656370610856 o  112829206 3157083031012267 152823288852609400 o

 

116449459 3157083254345578 7364842729958782054 o  117244381 3157083051012265 3652911303542406938 o

เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี
สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.