home icon contact icon B search icon B

 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ลงพื้นที่ร่วมกับทีมวิจัยงานพัฒนาเครื่องจักรกล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสร้างห้องอบระบบลมร้อน สำหรับถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติ ณ วิสาหกิจชุมชน ชาวสวนยางบ้านในสวน ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

294EB062 6FDE 4372 8CC1 C30E8F9A011C 1024x682

“กลุ่มชาวสวนยางบ้านในสวน” เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากน้ำยางพาราสดในท้องถิ่น โดยการนำน้ำยางพาราที่ได้มาแปรรูปเป็น ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา เพื่อขายในกลุ่มลูกค้าในภาคการเกษตร และภาคการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางพาราที่ผลิตออกมาได้ในช่วงแรกสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันต่างๆที่มาให้องค์ความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาสูตรน้ำยางที่ใช้เคลือบถุงมือและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมี คุณสมบัติ ป้องกันการลื่น การบาดเฉือน ป้องกันการสัมผัสกับสารเคมี ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต และกันความร้อน ด้วยความเป็นฉนวนของยางพาราจากการสัมผัสอุปกรณ์หรือชิ้นงานได้ในระดับหนึ่ง

9F3D2173 983D 4F2B B6AF 4D1913F1A30B 1024x68259D83849 D77B 4DF9 B3E4 47DCB733964E 1024x682

แต่ด้วยข้อจำกัดด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์จึงทำให้เกิดปัญหาในการผลิต เนื่องจากเตาอบแห้งรุ่นเก่าที่ใช้ในการอบน้ำยางพารา ใช้พลังงานจากก๊าซที่มีประสิทธิภาพน้อยและสิ้นเปลืองมีผลต่อต้นทุนในกระบวนการผลิต ความปลอดภัยไม่อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน มีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทีมวิจัยงานพัฒนาเครื่องจักรกล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) เห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ จึงได้พัฒนาสร้าง “ห้องอบระบบลมร้อน สำหรับถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติ” ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ดำเนินการโดยสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

AAB20E52 04D9 4A81 9539 29DE5AB866E4 1024x6829BF795D0 D911 4383 A19D 4CC54C0EF5B5 1024x682AAB20E52 04D9 4A81 9539 29DE5AB866E4 1024x682

ชุดระบบเครื่องอบแห้งที่ออกแบบพัฒนานี้เป็นชุดระบบที่ใช้ลมร้อนจากชุด เตากําเนิดความร้อน ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซ LPG เข้ามาที่ชุดหัวเผา (Burner) แบบอัตโนมัติที่มีพัดลมดูดอากาศมาจุดเปลวไฟในห้องเผาไหม้ ความร้อนที่เกิดขึ้นในห้องเผาไหม้นั้นจะถูกดูดผ่านท่อลมร้อนด้วยพัดลม1 (Blower1) ที่ติดตั้งอยู่ทางด้านบนโครงตู้อบ แล้วปล่อยลมร้อนเข้าไปยังช่องด้านข้างของผนังตู้อบด้านที่ใกล้กับชุดเตาเผา ซึ่งด้านในผนังโครงตู้อบนี้จะมีช่องด้านบนถึงล่าง เพื่อระบายลมร้อนเข้าไปกระทบกับวัสดุอบที่แขวนอยู่บนชั้นภายในตู้อบ และพาความชื้นออกจากวัสดุอบ แล้วลมร้อนที่ผ่านวัสดุอบจะลอยตัวขึ้น และถูกพัดลม2 (Blower 2) ซึ่งต่อเข้ากับช่องเปิดตรงกลางผนังห้องอบด้านบนดูดแล้วส่งไปตามท่อ ซึ่งท่อลมร้อน จะต่อกับช่องระบายไอน้ำด้านบน และต่อเข้ากับท่อลมร้อนหลักที่ส่งไปยังผนังด้านข้างตู้อบอีกด้านหนึ่ง ซึ่งมีช่องปล่อยลมร้อนทางด้านข้าง จากด้านบนถึงด้านล่าง เข้าไปกระทบกับวัสดุอีกด้านหนึ่งของตู้อบ เพื่อพาความชื้นลอยออกไปที่ช่องทางดูดของพัดลม2 ที่อยู่ตรงกลางด้านบนของผนังตู้อบ ซึ่งลมร้อนจะหมุนวนพาความชื้นจากวัสดุอบที่อยู่ภายในห้องอบจนวัสดุอบแห้งตามต้องการ

333C641F EC16 4265 B961 B9929D1F4561 1024x682D9F5D418 1664 4DAE 9A23 76F4CBCCD834 1024x682

ห้องอบระบบลมร้อน (ที่พัฒนาขึ้นโดย mtec) สามารถทํางานเฉลี่ย 1.5 ชั่วโมงต่อ 1 รอบ สามารถบรรจุถุงมือได้เฉลี่ย 350 คู่ มีต้นทุนค่าไฟฟ้า 1.5 (ชั่วโมง) X 5 (บาทต่อชั่วโมง) คิดเป็น 7.5 บาท และค่าแก๊ส 45 บาท คิดเป็นต้นทุน 0.1 บาท ต่อถุงมือ 1