เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 ตามเวลาท้องถิ่น นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมและผลักดัน startup ecosystem ในนามของ Startup Thailand ภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน Web Summit 2017 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจ Startup ในระดับนานาชาติ โดยงาน Web Summit 2017 ถือเป็นการจัดประชุมด้าน Startup ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวรุ่งทิพย์ คำพิทุม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 – 3732 โทรสาร 02 333 3834