เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 / ดร.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาร่วมงาน 5th ASIAN-EUROPEAN BUSINESS INNOVATION CONGRESS การประชุมสมัชชานวัตกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 5 พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความสัมพันธ์แบบเครือข่าย ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

การจัดงานประชุมของสมัชชานวัตกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเซีย-ยุโรป นั้น ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนจัดไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีหน่วยงานหลักคือ บริษัท สตราทีจิคอินเตอร์คอม  ซึ่งเป็นเครือข่ายบริษัทระดับนานาชาติที่สนับสนุนและมุ่งเน้นในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารธุรกิจนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และในคราวนี้ ได้เลือกหัวข้อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร และเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความเหมาะสมกับหัวข้อดังกล่าว เนื่องจากมีจุดแข็งทางด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน

เขียนข่าวโดย : รุ่งทิพย์ คำพิทุม
ภาพข่าวโดย : นายวรุฒ กิ่งเล็ก
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 – 3732 โทรสาร 02 333 3834