S 11763747

No Gift Policy ขอความร่วมมือ งดมอบ – งดรับ ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส โดยสามารถอวยพรผ่าน Social Media

...........................

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม