การรับข้อเสนอโครงการ โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

krudAnn

 

 

 โครงการพี่เลี้ยง(Mentoring Program)   ดาวน์โหลด 
 TOR_โครงการพี่เลี้ยง  ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยง_สำหรับสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง  ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยง_สำหรับสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง  ดาวน์โหลด

 

 

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400