การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

"นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ”
การประชุมวิชาการระดับชาติ วันพุธที่ 1 เมษายน 2563
(Innovation of development administration for overcoming the national crisis)

poster conference 2020 v6 cre 01


เข้าสู่เว็บไซต์ ... คลิกที่นี่