home icon contact icon B search icon B

 

2

 

             เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศวภ.1 โดยมีนายเมธี ลิมนิยกุล ผอ.ศวภ.1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ศวภ.1 หลังจากนั้น ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Science Technology Park; STeP) โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานฯ และคณะนำเยี่ยมชมพื้นที่และผลิตภัณฑ์ของ STeP ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

      3   4   1

      5       7    6