home icon contact icon B search icon B

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 27 - 28 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด