ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า ถนนและพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดาวน์โหลด

แนะนำหน่วยงาน

  1. ภาระงานด้านการอุดมศึกษา
  2. ภาระงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม