ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ

 

  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2542 [สารบัญ และหน้าที่ 1-24] ดูได้ที่นี่
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2542 [หน้าที่ 25-50] ดูได้ที่นี่
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2542 [หน้าที่ 51-74] ดูได้ที่นี่
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2542 [หน้าที่ 75-100] ดูได้ที่นี่
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่6) พ.ศ.2545   ดูได้ที่นี่
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (pdf027.pdf)pdf027.pdf 77 Kb